UH-Hilo College of Hawaiian Language announces its Dean’s List for Spring 2022

Ke kukala aku nei ko ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo, Ka Haka ‘Ula o Ke‘elikolani, i na inoa o na haumana kaha ‘oi no ke Kau Kupulau 2022: